Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh tư liệu

Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  •   04/02/2012 04:47:43 AM
  •   Đã xem: 2587

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Người còn là vị lãnh tụ, người thầy của lớp lớp cán bộ cách mạng ưu tú của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm

  •   12/12/2011 07:40:46 PM
  •   Đã xem: 2396

Ngày 1/11/2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 45-QÐ/T.Ư về Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng; Quyết định số 46-QÐ/T.Ư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng trong chương VII và chương VIII Ðiều lệ Ðảng (khóa XI); Quyết định số 47-QÐ/T.Ư về Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vận dụng có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào thực tiễn công tác kiểm sát

  •   08/07/2011 05:36:22 AM
  •   Đã xem: 2316

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta về với “Tổ tiên- Mác-Lê Nin thế giới người hiền” đã 40 mùa xuân. Nhưng, những hình ảnh, tình cảm, đạo đức, tư tuởng ...của Người, vẫn mãi mãi còn in đậm và soi đường cho chúng ta và các thế hệ Việt Nam mai sau.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây