•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  

Trang nhất » Văn bản pháp luật

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tiêu đề văn bản
12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC 02/12/2013 Thông tư liên tịch 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam

68/2011/TT-BCA 07/10/2011 Quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân

01/2013/NQ-HĐTP 06/11/2013 Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo

40/2011/TT-BCA 27/6/2011 Thông tư 40/2011/TT-BCA quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

02/2014/NĐ-CP 01/01/2014 Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

35/2013/TT-NHNN 31/12/2013 Thông tư 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

221/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định 221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC 15/10/2013 Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành một số qui định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC của Luật tố tụng hành chính

192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình

11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC 06/11/2013 Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

112/2013/NĐ-CP 02/10/2013 Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

111/2013/NĐ-CP 30/09/2013 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

39/2013/TT-BCA 25/9/2013 Thông tư 39/2013/TT-BCA qui định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

110/2013/NĐ-CP 24/9/2013 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 22/08/2013 Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa

93/2013/NĐ-CP 20/08/2013 Nghị định 93/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 04/7/2013 Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn một số qui định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

11/HD-BCA 25/7/2013 Hướng dẫn 11/HD-BCA về việc lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2013

190/HS-ĐX 30/7/2013 Hướng dẫn 190/HS-ĐX hướng dẫn về công tác đặc xá năm 2013 trong trường hợp đặc biệt

164/HĐTVĐX 23/7/2013 Công văn 164/HĐTVĐX hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013

1252/QĐ-CTN 20/7/2013 Quyết định 1252/QĐ-CTN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013

1251/2013/QĐ-CTN 20/7/2013 Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN về đặc xá năm 2013

81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau