•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  

Trang nhất » Văn bản pháp luật

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tiêu đề văn bản
12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC 02/12/2013 Thông tư liên tịch 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam

68/2011/TT-BCA 07/10/2011 Quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân

01/2013/NQ-HĐTP 06/11/2013 Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo

40/2011/TT-BCA 27/6/2011 Thông tư 40/2011/TT-BCA quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

13/2014/NĐ-CP 25/2/2014 Nghị định 13/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 14/02/2014 Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN 14/01/2014 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN 17/01/2014 Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.

02/2014/NĐ-CP 01/01/2014 Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

35/2013/TT-NHNN 31/12/2013 Thông tư 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

01/2014/QĐ-TTg 01/01/2014 Quyết định 01/2014/QĐ-TTg Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định 222/2013/NĐ-CP Về thanh toán bằng tiền mặt

221/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định 221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

208/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC 15/10/2013 Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành một số qui định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC của Luật tố tụng hành chính

192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình

11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC 06/11/2013 Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC 28/8/2013 Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

123/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

122/2013/NĐ-CP 11/10/2013 Nghị định 122/2013/NĐ-CP Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

116/2013/NĐ-CP 4/10/2013 Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

112/2013/NĐ-CP 02/10/2013 Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau