•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

 •  
 •  
 •  

Trang nhất » Văn bản pháp luật

Thông tin chi tiết
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn một số qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
Số hiệu văn bản :
04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Người ký :
Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Tống Anh Hào
Cơ quan ban hành :
Viện KSND Tối cao - Tòa án nhân dân tối cao
Ngày ban hành :
01/8/2012
Gửi lên :
09/08/2012 23:21
Đã xem:
2227
| Đã tải về:
1716
Tải về