•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

 •  
 •  
 •  

Trang nhất » Văn bản pháp luật

Thông tin chi tiết
Luật Lưu trữ năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Số hiệu văn bản :
01/2011/QH13
Người ký :
Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành :
Quốc Hội
Ngày ban hành :
11/11/2011
Gửi lên :
27/01/2012 09:47
Đã xem:
980
| Đã tải về:
127
Tải về