Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

 •   09/08/2012 10:33:32 PM
 •   Đã xem: 1875
 •   Phản hồi: 0

Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Sức mạnh của nêu gương đạo đức vô cùng to lớn. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Học tập phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh

Học tập phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh

 •   06/08/2012 02:48:17 AM
 •   Đã xem: 1489
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh là sự tổng hợp những cách thức, là khoa học và nghệ thuật mà Người đã tiếp thu, kế thừa, vận dụng một cách sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, để giải thích, chứng minh, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng vảo bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

 •   25/07/2012 04:31:07 AM
 •   Đã xem: 1804
 •   Phản hồi: 0

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nét nổi bật trong phong cách làm việc của Người là nói đi đôi với làm. Người là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm cho mọi người học tập và làm theo.

Theo Hồ Chí Minh thì cán bộ là công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân

Rèn luyện phong cách quần chúng của người cán bộ cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   11/07/2012 08:19:29 PM
 •   Đã xem: 2140
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ. Theo Người, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm vườn rau muống trong khu Phủ Chủ tịch (6-1957)

Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ tịch

 •   05/07/2012 08:56:03 PM
 •   Đã xem: 2561
 •   Phản hồi: 0

Mùa hè nóng lắm, Hà Nội là vào nơi nóng bậc nhất ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng như đã nói, Bác không cho lắp máy điều hòa không khí. Còn quạt máy thì cho đến năm 78,79 tuổi, Bác vẫn không chịu dùng quạt trần và quạt để bàn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9/1960. Ảnh tư liệu

Dao có mài mới sắc

 •   03/07/2012 03:13:39 AM
 •   Đã xem: 1558
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, là người đã cùng với Đảng và nhân dân xây dựng Nhà nước cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, suốt cả cuộc đời mình, Người luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm vườn rau muống trong khu Phủ Chủ tịch (6-1957). Ảnh tư liệu

Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

 •   01/07/2012 10:32:22 PM
 •   Đã xem: 3634
 •   Phản hồi: 0

Tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được thể hiện trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đó là đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực. Người coi khinh sự xa hoa để sống một cuộc đời trong sạch, suốt đời thực hành cần, kiệm, liêm, chính một cách cần mẫn.

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

 •   28/06/2012 11:42:39 PM
 •   Đã xem: 1578
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt doàn thể và sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị năm 2011 - 2012 do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   28/06/2012 11:38:06 PM
 •   Đã xem: 1900
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt doàn thể và sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị năm 2011 - 2012 do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây