Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

http://vkshue.gov.vn


Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2018, Viện KSND Thành phố Huế đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần lượt tại 04 phường trên địa bàn Thành phố Huế và kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố Huế.
Công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Huế
Qua kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND Phường, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Huế bàn giao. Tất cả các trường hợp sau khi nhận bản án, quyết định thi hành án, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Huế đã thực hiện đúng qui định của Luật Thi hành án hình sự về việc triệu tập người bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đến để ấn định thời gian có mặt để trình diện tại UBND phường nơi cư trú, viết cam kết chấp hành án và chuyển hồ sơ cho UBND phường đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 62 và khoản 2 Điều 73 Luật Thi hành án hình sự. Hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ có đầy đủ Bản án, Quyết định thi hành án, bản cam kết của người chấp hành án, sổ theo dõi quá trình chấp hành án. Việc bàn giao hồ sơ án treo, cải tạo không giam giữ giữa Cơ quan Thi hành án hình sự và các UBND phường được lập thành biên bản và lưu trong hồ sơ. UBND phường là Cơ quan được giao tổ chức giám sát, giáo dục đã tiến hành phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục là Cảnh sát khu vực, định kỳ 03 tháng 1 lần người chấp hành án phải nộp bản tự nhận xét chấp hành pháp luật, người được giao giám sát giáo dục nhận xét quá trình chấp hành án tại địa phương trước khi chuyển hồ sơ đến Cơ quan Thi hành án hình sự để cấp giấy chứng nhận xong hình phạt đúng qui định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm tra đã phát hiện những thiếu sót ở cả 04 đơn vị UBND phường được kiểm tra, cụ thể như: một số bị án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, đủ điều kiện xem xét rút ngắn thời gian thử thách, án phạt cải tạo không giam giữ nhưng cán bộ được phân công quản lý giáo dục chưa chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND phường lập hồ sơ đề nghị lên Cơ quan có thẩm quyền xem xét để kịp thời ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách cho bị án; các trường hợp chấp hành xong thời gian thử thách, án phạt cải tạo không giam giữ UBND phường chậm chuyển hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự thành phố Huế để cấp giấy chứng nhận xong thời gian thử thách, án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 62, 73 Luật thi hành án hình sự.

Qua những thiếu sót nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Huế đã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ để chủ động ngăn ngừa người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương phạm tội lại; chỉ đạo các bộ phận tham mưu thực hiện tốt các quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho các bị án chấp hành tốt được rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo, án phạt cải tạo không giam giữ để sớm hòa nhập cộng đồng.

Tác giả bài viết: VKSND Thành phố Huế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây