Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở chiến khu Việt Bắc - Ảnh tư liệu

Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   04/02/2012 04:47:43 AM
 •   Đã xem: 2480
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Người còn là vị lãnh tụ, người thầy của lớp lớp cán bộ cách mạng ưu tú của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Đạo đức người cán bộ cách mạng và đạo đức người cán bộ Kiểm sát trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức người cán bộ cách mạng và đạo đức người cán bộ Kiểm sát trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

 •   01/01/2012 10:40:03 AM
 •   Đã xem: 3405
 •   Phản hồi: 0

Trong tình hình hiện nay, cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ các cơ quan tư pháp trong đó có cán bộ Kiểm sát nói riêng việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại giá trị rất lớn trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cần sửa đổi TTLT số 04 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ ngành Kiểm sát

Cần sửa đổi TTLT số 04 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ ngành Kiểm sát

 •   28/12/2011 02:16:18 AM
 •   Đã xem: 3308
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm vừa qua, thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm

 •   12/12/2011 07:40:46 PM
 •   Đã xem: 2301
 •   Phản hồi: 0

Ngày 1/11/2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 45-QÐ/T.Ư về Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng; Quyết định số 46-QÐ/T.Ư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng trong chương VII và chương VIII Ðiều lệ Ðảng (khóa XI); Quyết định số 47-QÐ/T.Ư về Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch - một biểu tượng của phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh. - Ảnh: Chinhphu.vn

Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 •   01/10/2011 05:07:35 AM
 •   Đã xem: 2913
 •   Phản hồi: 0

Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vận dụng có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào thực tiễn công tác kiểm sát

 •   08/07/2011 05:36:22 AM
 •   Đã xem: 2204
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta về với “Tổ tiên- Mác-Lê Nin thế giới người hiền” đã 40 mùa xuân. Nhưng, những hình ảnh, tình cảm, đạo đức, tư tuởng ...của Người, vẫn mãi mãi còn in đậm và soi đường cho chúng ta và các thế hệ Việt Nam mai sau.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây