1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
03/2017/NQ-HĐTP 15/03/2017

Nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án

28/2016/NĐ-CP 19/04/2016

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

01/2016/TT-BNV 12/01/2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

27/2015/QĐ-TTg 09/07/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

76/2015/QH13 18/06/2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

77/2015/QH13 18/06/2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

78/2015/QH13 18/06/2015

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

79/2015/QH13 18/06/2015

LUẬT THÚ Y

75/2015/QH13 08/06/2015

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

48/2015/NĐ-CP 14/05/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

74/2014/QH13 26/11/2014

Luật giáo dục nghề nghiệp

72/2014/QH13 26/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

73/2014/QH13 26/11/2014

Luật Công an nhân dân

113/2014/NĐ-CP 25/11/2014

Nghị định của chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

62/2014/QH13 23/11/2014

Luật tổ chức Tòa án nhân dân

07/2014/TT-BKHĐT 23/11/2014

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

57/2014/QH13 19/11/2014

Luật tổ chức Quốc Hội

79/2014/NĐ-CP 28/07/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

39/2014/QĐ-UBND 09/07/2014

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/2014/NĐ-CP 24/02/2014

Nghị định 13/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Hiến pháp 2013 27/11/2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013

21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 21/08/2013

Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa

63/2013/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

67/2013/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

28/2013/NĐ-CP 03/04/2013

Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật