1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
144/2016/QH13 29/06/2016

Nghị quyết lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

111/2015/QH13 27/11/2015

Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

110/2015/QH13 27/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự

100/2015/QH13 27/11/2015

Bộ Luật hình sự 2015

101/2015/QH13 27/11/2015

Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015

109/2015/QH13 27/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

99/2015/QH13 26/11/2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

104/2015/QH13 25/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

93/2015/QH13 25/11/2015

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

94/2015/QH13 25/11/2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

103/2015/QH13 25/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

104/2015/QH13 25/11/2015

Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính

91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ Luật dân sự năm 2015

92/2015/QH13 24/11/2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

82/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

83/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

84/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

85/2015/QH13 25/06/2015

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

81/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

80/2015/QH13 22/06/2015

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

93/2015/QH13 22/06/2015

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

76/2015/QH13 19/06/2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

77/2015/QH13 19/06/2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

78/2015/QH13 19/06/2015

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

79/2015/QH13 19/06/2015

LUẬT THÚ Y

1 2 3 4  Trang sau