1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
01/2016/TT-BNV 12/01/2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 05/01/2016

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

04/2016/NĐ-CP 05/01/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

03/2016/NĐ-CP 04/01/2016

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

04/2015/NQ-HĐTP 23/12/2015

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số qui định của pháp luật về xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

126/2015/NĐ-CP 08/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

111/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

110/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự

100/2015/QH13 26/11/2015

Bộ Luật hình sự 2015

101/2015/QH13 26/11/2015

Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015

109/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

99/2015/QH13 25/11/2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

93/2015/QH13 24/11/2015

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

94/2015/QH13 24/11/2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

103/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính

91/2015/QH13 23/11/2015

Bộ Luật dân sự năm 2015

92/2015/QH13 23/11/2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

124/2015/NĐ-CP 18/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

123/2015/NĐ-CP 14/11/2015

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

08/2015/TTLT-BCA- VKSNDTC-TANDTC-BTP 13/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA- VKSNĐTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

115/2015/NĐ-CP 10/11/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

110/2015/NĐ-CP 28/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

03/2015/NQ-HĐTP 27/10/2015

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC về quy trình lưa chọn, công bố và áp dụng án lệ

  Trang trước  1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau