1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
471 /QĐ-TTg 30/03/2011

Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

66/2011/QH12 29/03/2011

Luật phòng, chống mua bán người

65/2011/QH12 29/03/2011

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

06/2011/TT-BGTVT 07/03/2011

Thông tư qui định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

15/2011/UBTVQH12 19/02/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

09/2011/NĐ-CP 25/01/2011

Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ

02/2011/TT-BNV 24/01/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

17/2011/NĐ-CP 22/01/2011

Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001

01/2011/TT-BNV 19/01/2011

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

22/2010/TT-BTP 06/12/2010

Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

1004/2010/UBTVQH12 03/12/2010

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực

64/2010/QH12 24/11/2010

Luật tố tụng hành chính

01/2010/NQ-HĐTP 22/10/2010

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số qui định tại điều 248 và điều 249 của Bộ luật hình sự

144/2010/TTLT-BTC-BTP 22/09/2010

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC 27/08/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các qui định của Bộ luật hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

04/2010/TTLT-BCA-BYT 09/08/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho nguưòi bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại các Bệnh viện Nhà nước

163/2010/QĐ-VTLTNN 04/08/2010

Qui định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 26/07/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 07/07/2010

Thông tư liên tịch 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

97/2010/TT-BTC 06/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

53/2010/QH12 17/06/2010

Luật thi hành án hình sự

91/2010/TT-BTC 17/06/2010

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/05/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước

15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC 31/03/2010

Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính Phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 25/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

  Trang trước  1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau