1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
105/2015/NĐ-CP 20/10/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

99/2015/NĐ-CP 20/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

96/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

97/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

159/2015/TT-BTC 15/10/2015

Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

31/2015/TT-BYT 14/10/2015

Thông tư quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp ý, pháp y tâm thần.

90/2015/NĐ-CP 13/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

88/2015/NĐ-CP 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

85/2015/NĐ-CP 01/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

80/2015/NĐ-CP 17/09/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNBDTC 15/09/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

76/2015/NĐ-CP 10/09/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

77/2015/NĐ-CP 10/09/2015

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

822/HD-VTLTNN 26/08/2015

Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 17/08/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

67/2015/NĐ-CP 14/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

65/2015/NĐ-CP 07/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

33/2015/TT-BCA 20/07/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

33/2015/TT-BCA 20/07/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/ND-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiét thi hành Phấp lệnh Bbảo vệ bí mật nhà nước

62/2015/NĐ-CP 18/07/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

973/2015/UBTVQH13 14/07/2015

Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và Đại biểu Quốc Hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2014; Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 552b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về trang phục đối với cán, bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

27/2015/QĐ-TTg 10/07/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

102/2015/TT-BTC 30/06/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Trang trước  1 2 3 4 ... 19 20 21  Trang sau