Thông báo về việc thực hiện Phần mềm thống kê theo hệ thống biểu mẫu thống kê mới

Thứ hai - 27/01/2020 09:55
Thực hiện Công văn số 243/VKSTC-C2 ngày 20/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Thực hiện Phần mềm thống kê theo hệ thống biểu mẫu thống kê mới được ban hành theo Quyết định số 560/QĐ-VTC ngày 13/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đề nghị Viện KSND các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ như sau:
1. Thời hạn báo cáo:
Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (cùng hệ thống biểu mẫu thống kê mới) được ban hành theo Quyết định số 560/QĐ-VKS ngày 13/11/2019 có hiệu lực bắt từ 01/12/2019. Tuy nhiên do Cục thống kê chưa xây dựng được phần mềm thống kê kịp trong tháng 12/2019 nên Báo cáo thống kê tháng 12/2019 vẫn tạm thời làm theo biểu mẫu cũ để có số liệu cho báo cáo tổng họp.
Hiện nay, Cục Thống kê tội phạm và CNTT đã hoàn thành xây dựng các phần mềm cho biểu mẫu thống kê mới, do vậy thực hiện theo yêu cầu về việc báo cáo lại số liệu thống kê của Cục Thống kê tội phạm và CNTT tại công văn số 243/VKSTC-C2 ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị như sau :
Thực hiện kỳ thống kê tháng 12/2019: Hoàn thành việc thu thập, tổng họp số liệu theo biểu mẫu mới và truyền, gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước 16h ngày 03/02/2020 (Thứ 2).
- Thực hiện kỳ thống kê tháng 01/2020: Hoàn thành việc thu thập, tổng họp số liệu theo biểu mẫu mới và truyền, gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước 16h ngày 10/02/2020 (Thứ 2).
2. Phân công cán bộ thống kê trực để kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu khi có yêu cầu.
3. Truy cập theo địa chỉ: http://ftp.vks.gov.vn/prg/PMTK2019 để tải Phần mềm thống kê mới và Hướng dẫn về cài đặt và sử dụng. Hoặc tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tổ chức tập huấn về Biểu mẫu mới và Phần mềm thống kê mới vào ngày Thứ sáu 31/1/2020. (Giấy triệu tập đã được Văn phòng gửi cho các đơn vị). Đề nghị các đơn vị khi tham gia tập huấn mang theo laptop để có thể thao tác thực tế khi cần.
5. Biểu mẫu mới và Phần mềm thống kê mới năm 2020, Phòng Thống kê đã cập nhật lên Trang thông tin điện tử, các đơn vị có thể tải về trước để sử dụng làm tài liệu tập huấn.

 

Phòng TKTP&CNTT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây