BIỂU MẪU THỐNG KÊ NGÀNH KIỂM SÁT (Áp dụng từ năm 2014)

Thứ năm - 12/12/2013 03:03
Ngày 04/10/2013 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản số 452/QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống Biểu mẫu thống kê. Quyết định này thay thế Quyết định số 758/QĐ/VKSTC-TKTP ngày 03/12/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải các Mẫu biểu của Hệ thống kê mới để các đơn vị tải về sử dụng. Hệ thống biểu mẫu này được áp dụng bắt đầu từ 1/12/2013.

1. Quyết định 452/QĐ-VKSTC ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

2. Quyết định 673/QĐ-VKSTC-TKTP Ban hành mẫu thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu thống kê liên ngành)
   
STT Tên mẫu biểu Kỳ thống kê Mẫu thống kê Hướng dẫn
  Hướng dẫn chung về các biểu mẫu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp     Hướng dẫn
I MẪU THỐNG KÊ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HĐTP      
1 Mẫu Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
II HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ NGHIỆP VỤ NGÀNH      
1 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (biểu số 01/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
2 Thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu số 02/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
3 Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm (biểu số 03/2013) Thống kê tháng Tải về Hướng dẫn
4 Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự (biểu số 04/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
5 Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự (biểu số 05/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
6 Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (biểu số 06/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
7 Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu số 09/2013)  6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
8 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 10/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
9 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 11/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
10 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 12/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
11 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 13/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
12 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 14/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
13 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 15/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
14 Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (biểu số 16/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
15 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát (biểu số 17/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
16 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp (biểu số 18/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
17 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (biểu số 19/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
18 Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự (biểu số 20/2013) Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Hướng dẫn
III PHỤ LỤC THỐNG KÊ ÁN TỬ HÌNH      
1 Danh sách những người  bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình  (Phụ lục số 01/2013) Thống kê tháng Tải về Hướng dẫn
2 Danh sách những người bị Tòa án tuyên phạt tử hình đã thi hành án, trốn, chết  (Phụ lục số 02/2013) Thống kê tháng Tải về  
3 Danh sách những người bị Tòa án phúc thẩm tuyên phạt tử hình (Phụ lục số 03/2013) Thống kê tháng Tải về  
4 Danh sách những người bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình đã được xét xử phúc thẩm (Phụ lục số 04/2013) Thống kê tháng Tải về  
5 Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình mà Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên đình chỉ vụ án hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại (Phụ lục số 05/2013) Thống kê tháng Tải về  
6 Danh sách những người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định của Chủ tịch nước  (Phụ lục số 06/2013) Thống kê tháng Tải về  
IV MẪU THỐNG KÊ TỘI PHẠM (CHỈ TIÊU QUỐC GIA)
(Mốc số liệu từ 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo)
     
1 Biểu 21 - KT/2014 - Mẫu thống kê số vụ và số bị can đã khởi tố Thống kê 6 tháng, 12 tháng Tải về  
2 Biểu 22 - TT/2014 - Mẫu thống kê số vụ và số bị can đã truy tố Thống kê 6 tháng, 12 tháng Tải về  
3 Mẫu thống kê số 01/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trư­ởng VKSNDTC Thống kê 6 tháng, 12 tháng Tải về  
4 Mẫu thống kê số 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trư­ởng VKSNDTC Thống kê 6 tháng, 12 tháng Tải về  
5 Mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trư­ởng VKSNDTC Thống kê 6 tháng, 12 tháng Tải về  
V BIỂU MẪU THỐNG KÊ LIÊN NGÀNH      
1 Biểu mẫu thống kê liên ngành Thống kê hàng tháng Tải về Hướng dẫn
2 Phụ lục thống kê liên ngành Thống kê hàng tháng Tải về  
VI CÁC BIỂU MẪU KHÁC      
1 Mẫu Báo cáo bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần Hàng tuần Tải về  
2 Mẫu phiếu thống kê giai đoạn xét xử sơ thẩm   Tải về  
VII MẪU PHỤ LỤC THỐNG KÊ      
1 Phụ lục Thống kê nghiệp vụ
(Ban hành theo Quyết định 140/QĐ-VKS-VP ngày 26/12/2013 của Viện trưởng VKSND Thừa Thiên huế)
Hàng tháng Tải về Hướng dẫn 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây