Hướng dẫn báo cáo thống kê cuối năm 2012

Thứ hai - 19/11/2012 03:39
Thực hiện Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 379), Văn phòng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn công tác thống kê 12 tháng năm 2012 như sau:

Báo cáo thống kê nghiệp vụ công tác kiểm sát 12 tháng năm 2012:
         
           Theo qui định tại điều 9 Qui chế 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND Tối cao về thông tin, báo cáo quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân thì thời gian lấy số liệu thống kê 12 tháng năm 2012 là  từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến 30  tháng 11 năm 2012.

Biểu mẫu thống kê : Báo cáo thống kê nghiệp vụ ngành kiểm sát năm 2012 thực hiện theo các biểu mẫu được ban hành theo Quyết định 758 ngày 3/12/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.
            
      Tất cả các loại biểu mẫu trên VKSND tỉnh đã in gửi cho tất cả các đơn vị.   Đơn vị nào chưa có biểu mẫu có thể tải về  tại đậy

        Đối với báo cáo thống kê án ma túy, Thống kê án tham nhũng, các đơn vị vẫn làm theo mẫu thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 và Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 22/3/2012. Thời gian lấy số liệu thống kê cũng từ 1/12/2011 đến 30/11/2012. Tuy nhiên do chưa có phần mềm thống kê để truyền gửi, các đơn vị lập báo cáo theo mẫu bằng phần mềm Word hoặc Excel  và gửi qua hộp thư điện tử của bộ phận thống kê tại địa chỉ:  thongke@vkshue.gov.vn để tổng hợp chung.
Nếu đơn vị nào không còn biểu mẫu thì có thể vào trang web của Viện KSND tỉnh để tải về sử dụng, tại mục Biểu mẫu kiểm sát.

         Thời gian nộp báo cáo thống kê 12 tháng theo qui định là 4 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, như vậy chậm nhất là hết ngày 06/12/2012  các Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ phải nộp báo cáo thống kê 12 tháng năm 2012 về Văn phòng Viện tỉnh.

Báo cáo thống kê tháng 11 năm 2012 :
       
       Báo cáo thống kê tháng 11/2012 thực hiện bình thường theo chế độ báo cáo thống kê tháng, lấy số liệu từ 01/11/2012 đến 30/11/2012 và truyền gửi về Viện KSND tỉnh chậm nhất là ngày 05/12/2012. Yêu cầu gửi đầy đủ các phụ lục thống kê của tháng 11/2012 để làm cơ sở tổng hợp.

Báo cáo thống kê hình sự liên ngành :
       
        Báo cáo thống kê hình sự liên ngành tháng 11/2012 thực hiện bình thường lấy số liệu từ 01/11/2012 đến 30/11/2012. Thời gian gửi báo cáo thống kê hình sự liên ngành theo qui định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 1/7/2005 là 5 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, như vậy thì thời gian nộp báo cáo thống kê liên ngành cũng tính hết ngày 05/12/2012.
          Do thay đổi thời gian báo cáo số liệu của kỳ thống kê 12 tháng theo Quy chế 379 nên báo cáo thống kê liên ngành kỳ 12 tháng không thể in được từ phần mềm tổng hợp số liệu của kỳ báo cáo 12 tháng. Vì vậy, kỳ báo cáo liên ngành 12 tháng được thay thế bằng việc thực hiện thống kê liên ngành của tháng 12/2012 (số liệu từ 1/12/2012 đến 31/12/2012) và được in ra từ phần mềm thống kê tháng 12/2012 như hàng tháng.

 Phụ lục thống kê

           Hàng tháng các đơn vị đã gửi phụ lục thống kê về Viện tỉnh do vậy kỳ thống kê cuối năm 2012, Viện tỉnh sẽ tổng hợp số liệu các phụ lục trên cơ sở số liệu đã nhận.
         Riêng với các Phụ lục về kiến nghị, qua kiểm tra công tác kiểm sát cuối năm ở các đơn vị Văn phòng Viện tỉnh nhận thấy các đơn vị báo cáo phụ lục chưa đầy đủ, do vậy đề nghị các đơn vị rà soát lại và lập phụ lục báo cáo đầy đủ theo các mẫu đã qui định, gồm:

         + Mẫu 10/TKNV - Danh sách các bản kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra.

        + Mẫu 11/TKNV - Danh sách các bản kiến nghị của VKS với các cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

        + Mẫu 12/TKNV - Danh sách các bản kiến nghị của VKS yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm thông qua công tác kiểm sát xét xử ST, PT, GĐT.

        + Mẫu 13/TKNV - Danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát giam giữ.

        + Mẫu 14/TKNV - Danh sách các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS khắc phục vi phạm thông qua kiểm sát thi hành án.  

Tải các mẫu phụ lục thống kê tại đây

- Số liệu còn lại cuối kỳ thống kê của báo cáo thống kê nghiệp vụ 12 tháng năm 2012 và số liệu thống kê tháng 11 năm 2012 phải được đối chiếu, bảo đảm thống nhất số liệu trước khi gửi cả 2 loại báo cáo về VKSND tỉnh.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây