BIỂU MẪU THỐNG KÊ HIỆN HÀNH

Thứ ba - 02/08/2016 22:43
Ngày 06/4/2016 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống Biểu mẫu thống kê. Quyết định này thay thế Quyết định số 452/QĐ/VKSTC-TKTP ngày 04/10/2013; Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 29/5/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải các Mẫu biểu của Hệ thống kê mới để các đơn vị tải về sử dụng. Hệ thống biểu mẫu này được áp dụng bắt đầu từ 01/7/2016.

1. Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.
 
STT Tên biểu mẫu Kỳ thống kê Mẫu thống kê Hướng dẫn biểu mẫu
Mẫu Thống kê liên ngành năm 2019.
Ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-VKSTC ngày 08/03/2019 của Ban chỉ đạo Thống kê liên ngành trung ương.
1 Mẫu thống kê liên ngành new Hàng tháng và 12 tháng Mẫu TKLN HD Biểu TKLN
Các biểu thống kê nghiệp vụ theo Quyết định 188/QĐ-VKSTc ngày 4/6/2016.
(số liệu tính từ 1/12 năm trước đến 30/11 năm sau)
1 Biểu số 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu1 HDBieu1
2 Biểu số 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu2 HDBieu2
3 Biểu số 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu3 HDBieu3
4 Biểu số 04: Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Thống kê tháng Bieu4 HDBieu4
5 Biểu số 05: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu5 HDBieu5
6 Biểu số 07: Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu7 HDBieu7
7 Biểu số 10: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Thống kê 6 tháng, 12 tháng Bieu10 HDBieu10
8 Biểu số 13: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu13 HDBieu13
9 Biểu số 14: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu14 HDBieu14
10 Biểu số 16: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu16 HDBieu16
11 Biểu số 17: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu17 HDBieu17
12 Biểu số 19: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu19 HDBieu19
13 Biểu số 20: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu20 HDBieu20
14 Biểu số 21: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu21 HDBieu21
15 Biểu số 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu22 HDBieu22
16 Biểu số 23: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu23 HDBieu23
17 Biểu số 24: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu24 HDBieu24
18 Biểu số 25: Thống kê kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu25 HDBieu25
19 Biểu số 26: Thống kê kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án. Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu26 HDBieu26
20 Biểu số 27: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Thống kê tháng Bieu27 HDBieu27
Các mẫu thống kê theo chỉ tiêu quốc gia
(Số liệu từ 01/01 đến 31/12 hàng năm)
1 Biểu số 11: Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố. Thống kê 6 tháng, 12 tháng Bieu11 HDBieu11
2 Biểu số 12: Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố. Thống kê 6 tháng, 12 tháng Bieu12 HDBieu12
35 Mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trư­ởng VKSNDTC Thống kê 6 tháng, 12 tháng MauTK_CTN  
  Các mẫu thống kê phòng chống ma túy
(Số liệu từ 01/11 năm trước đến 31/10 của năm báo cáo)
     
1 Mẫu thống kê số 01/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trư­ởng VKSNDTC Thống kê 6 tháng, 12 tháng Mau MT 01/2019  
2 Mẫu thống kê số 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trư­ởng VKSNDTC hống kê 6 tháng, 12 tháng Mau MT 02/2019  

Nguyễn Liêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây