1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8166
  • Tổng lượt truy cập: 300284
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
101/2017/QĐ-UBND 14/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

253/QĐ-TTg 16/02/2016

Quyết định về việc Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

32/2015/QĐ-TTg 03/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

27/2015/QĐ-TTg 09/07/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

81/2014/QĐ-TTg 30/12/2014

Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

2419/QĐ-UBND 13/11/2014

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 - 2015.

39/2014/QĐ-UBND 09/07/2014

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/2014/QĐ-TTg 14/01/2014

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

01/2014/QĐ-TTg 31/12/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

1252/QĐ-CTN 19/07/2013

Quyết định 1252/QĐ-CTN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013

1251/2013/QĐ-CTN 19/07/2013

Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN về đặc xá năm 2013

18/2013/QĐ-UBND 14/05/2013

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

25/2013/QĐ-TTg 03/05/2013

Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

47/2012/QĐ-TTg 31/10/2012

Quyết Định 47/2012/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

1557/QĐ-TTg 17/10/2012

Quyết định 1557/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"

41/2012/QĐ-TTg 04/10/2012

Quyết định 41/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự

05/VBHN-VPQH 12/09/2012

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH về Luật Thi đua, khen thưởng do Văn phòng Quốc hội ban hành

31/2012/QĐ-TTg 25/07/2012

Quyết định 31/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng

27/2012/QĐ-TTg 10/06/2012

Quyết định 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

1439/QĐ-TLĐ 13/12/2011

Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn

4425/QĐ-BTP 11/12/2011

Quyết định 4425/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tư pháp

68/2011/QĐ-TTG 11/12/2011

Quyết định 68/2011/QĐ-TTG ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

16485/BTC-NSNN 04/12/2011

Công văn 16485/BTC-NSNN V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

2705/QĐ-BNN-TCLN 02/11/2011

Quyết định 2705/QĐ-BNN-TCLN về việc cấp phát vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm

14355/BTC-QLCS 25/10/2011

Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP