1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 6939
  • Tổng lượt truy cập: 299057
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
03/2017/NQ-HĐTP 15/03/2017

Nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án

03/2016/NQ-HĐTP 25/08/2016

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

02/2016/NQ-HĐTP 29/06/2016

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

144/2016/QH13 28/06/2016

Nghị quyết lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

04/2015/NQ-HĐTP 23/12/2015

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số qui định của pháp luật về xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

111/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

110/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự

109/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

103/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính

03/2015/NQ-HĐTP 27/10/2015

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC về quy trình lưa chọn, công bố và áp dụng án lệ

973/2015/UBTVQH13 13/07/2015

Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và Đại biểu Quốc Hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2014; Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 552b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về trang phục đối với cán, bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

93/2015/QH13 21/06/2015

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

951/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

952/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

953/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

954/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực

955/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp

958/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao

924/2015/UBTVQH13 12/05/2015

Nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân

01/2015/NQ-HĐTP 14/01/2015

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/70/2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

02/2015/NQ-HĐTP 14/01/2015

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Toà án

82/2014/QH13 23/11/2014

Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

72/NQ-CP 02/10/2014

Nghị quyết về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự