1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 6890
  • Tổng lượt truy cập: 299008
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 30/08/2016

Thông tư liên tịch qui định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

103/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

91/2015/QH13 23/11/2015

Bộ Luật dân sự năm 2015

92/2015/QH13 23/11/2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

99/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

67/2015/NĐ-CP 13/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

03/2015/TT-BTP 31/03/2015

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

29/2015/NĐ-CP 14/03/2015

Ngị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

23/2015/NĐ-CP 15/02/2015

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

02/2015/NQ-HĐTP 14/01/2015

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Toà án

03/2015/NĐ-CP 05/01/2015

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

65/2014/QH13 24/11/2014

Luật nhà ở

59/2014/QH13 19/11/2014

Luật căn cước công dân

60/2014/QH13 19/11/2014

Luật Hộ tịch

53/2014/QH13 19/06/2014

Luật Công chứng

15/2014/NĐ-CP 26/02/2014

Nghị định 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

05/2012/NQ-HĐTP 02/12/2012

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn một số qui định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án của Tòa án sơ thẩm" của Bộ luật TTDS đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật TTDS.

04/2012/NQ-HĐTP 02/12/2012

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn một số qui định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật TTDS đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sử đổi bổ sung một số điều của Bộ luật TTDS.

03/2012/NQ-HĐTP 02/12/2012

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những qui định chung" của Bộ luật TTDS đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật TTDS.

02/2012/NQ-HĐTP 02/12/2012

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số qui định của Nghị quyết 60/2011/QF12 ngày 29/3/2011 của Quốc Hội về việc thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

41/2012/QĐ-TTg 04/10/2012

Quyết định 41/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự

01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 17/09/2012

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 31/07/2012

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn một số qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

122/2012/TT-BTC 26/07/2012

Thông tư 122/2012/TT-BTC Quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

01/2012/NQ-HĐTP 12/06/2012

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án