1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8195
  • Tổng lượt truy cập: 300313
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
136/2016/NĐ-CP 08/09/2016

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 30/08/2016

Thông tư liên tịch qui định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 30/08/2016

Thông tư liên tịch qui định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hành chính

03/2016/NQ-HĐTP 25/08/2016

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

114/2016/NĐ-CP 07/07/2016

Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

71/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

11/2016/NĐ-CP 02/02/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 05/01/2016

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

04/2015/NQ-HĐTP 23/12/2015

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số qui định của pháp luật về xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

93/2015/QH13 24/11/2015

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

103/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

104/2015/QH13 24/11/2015

Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính

91/2015/QH13 23/11/2015

Bộ Luật dân sự năm 2015

92/2015/QH13 23/11/2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

123/2015/NĐ-CP 14/11/2015

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

99/2015/NĐ-CP 19/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

96/2015/NĐ-CP 18/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

97/2015/NĐ-CP 18/10/2015

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

88/2015/NĐ-CP 06/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

85/2015/NĐ-CP 30/09/2015

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

76/2015/NĐ-CP 09/09/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

67/2015/NĐ-CP 13/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

60/2015/NĐ-CP 25/06/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

82/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1 2 3 4 5  Trang sau