1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8208
  • Tổng lượt truy cập: 300326
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
01/2016/TT-BTP 31/01/2016

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNBDTC 14/09/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

62/2015/NĐ-CP 17/07/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

08/2015/TT-BTP 25/06/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

64/2014/QH13 24/11/2014

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

72/NQ-CP 02/10/2014

Nghị quyết về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 13/02/2014

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN 16/01/2014

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.

02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN 13/01/2014

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

125/2013/NĐ-CP 13/10/2013

Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

01/2013/TT-BTC 02/01/2013

Thông tư 01/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

215/2012/TT-BTC 09/12/2012

Thông tư 215/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

17/CT-TTg 24/05/2012

Chỉ thị 17/CT-TTg về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

03/2012/TTLT-BTP-BCA 29/03/2012

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

184 /2011/TTLT-BTC-BTP 18/12/2011

Thông tư liên tịch 184 /2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

24/2011/TTLT-BTP-BQP 14/12/2011

Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự

22/2011/TT-BTP 01/12/2011

Thông tư 22/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

139/2011/TT-BTC 09/10/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 10/07/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

09/2011/TT-BTP 29/05/2011

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.

22/2010/TT-BTP 05/12/2010

Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

144/2010/TTLT-BTC-BTP 21/09/2010

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 25/07/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

91/2010/TT-BTC 16/06/2010

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 24/05/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước