1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 6906
  • Tổng lượt truy cập: 299024
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 06/07/2010

Thông tư liên tịch 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

97/2010/TT-BTC 05/07/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

53/2010/QH12 16/06/2010

Luật thi hành án hình sự

91/2010/TT-BTC 16/06/2010

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 24/05/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước

15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC 30/03/2010

Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính Phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 24/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

09/2010/NĐ-CP 07/02/2010

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP 25/01/2010

Quy định về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

04/2009/TTLT-BTP-BTC 14/10/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

74/2009/NĐ-CP 08/09/2009

Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

61/2009/NĐ-CP 23/07/2009

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành Phố Hồ Chí Minh

58/2009/NĐ-CP 12/07/2009

Nghị định 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

10/2009/UBTVQH12 26/02/2009

Pháp lệnh về án phí, lệ phí tòa án

01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA 19/10/2008

Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

110/2004/NĐ-CP 07/04/2008

Nghị định về công tác văn thư

07/2007/QH12 20/11/2007

Luật đặc xá năm 2007

02/2006/QĐ-BTP 13/04/2006

Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Kèm theo là mẫu các phụ lục được ban hành cùng với Quyết định này

425/VTLTNN - NVTW 17/07/2005

Về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến

14/2005/QĐ-BNV 05/01/2005

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư lưu trữ

13/2005/QĐ-BNV 05/01/2005

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ

283/VTLTNN - NVTW 18/05/2004

Ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

111/2004/NĐ-CP 07/04/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

12/2002/TT-BCA 12/09/2002

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước.

33/2002/NĐ-CP 27/03/2002

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước

  Trang trước  1 2 3 ... 20 21 22  Trang sau