Đảng bộ VKSND tỉnh triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Thứ tư - 27/12/2017 04:28
Thực hiện kế hoạch 40-KH/ĐUK ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 26/12/2017 Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị.
Toàn thể cán bộ, kiểm sát viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đầy đủ.
Toàn thể cán bộ, kiểm sát viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đầy đủ.
Đồng chí Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng thời trình bày Kết luận 20-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Kết luận tại buổi hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cá nhân; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Liêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây