STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu TẢI VĂN BẢN
1 01/2021/TTLT 28/11/2021 Thông tư liên tịch Qui định chi tiết viejc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm c khoản 1 điều 148, điểm d khoản 1 điều 229 và điểm d khoản 1 điều 247 Bộ luật tố tụng hình sự
2 08/CT-VKSTC 25/11/2021 Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân
3 410/QĐ-VKSTC 24/11/2021 Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
4 401/QĐ-VKSTC 16/11/2021 Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân
5 400/QĐ-VKSTC 16/11/2021 Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân
6 2017/QĐ-VKS-VPTH 11/11/2021 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
7 2018/QĐ-BCĐ 11/11/2021 Quyết định thành lập các Tiểu ban chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
8 5614/BNV-VTLTNN 08/11/2021 Văn bản về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
9 355/QĐ-VKSTC 24/10/2021 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân
10 .../20..../QH... 06/10/2021 Dự thảo Luật phòng chống ma túy (Dự thảo 5)
11 .../2022/QH... 06/10/2021 Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (Dự thảo 4 Ngày 21/9/2021)
12 Dự thảo 28/9 04/10/2021 Dự thảo xin ý kiến Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi)
13 323/QĐ-VKSTC 03/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân
14 ..../2021/QH14 03/10/2021 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (Dự thảo 2)
15 Dự thảo 5 03/10/2021 Dự thảo 5 Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Dự thảo 5)
16 .../2021/QH14 03/10/2021 Dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi) Dự thảo 8
17 .../2022/QH15 03/10/2021 Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (Dự thảo 5)
18 .../2022/QH15 03/10/2021 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
19 291/QĐ-VKSTC 09/09/2021 Quyết định Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân
20 255/QĐ-VKSTC 15/08/2021 Quyết định 255/QĐ-VKSTC Ban hành Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân
21 252/QĐ-VKSTC 10/08/2021 Quyết định 252/QĐ-VKSTC ban hành Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội trong ngành Kiểm sát nhân dân
22 07/CT-VKSTC 05/08/2021 Chỉ thị 07/CT-VKSTC tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự
23 247/QĐ-VKSTC 05/08/2021 Quyết định 247/QĐ-VKSTC Ban hành Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong Viện kiểm sát nhân dân
24 245/QĐ-VKSTC 28/07/2021 Quyết định ban hành qui chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân
25 29/HD-VKSTC 01/07/2021 Hướng dẫn 29/HD-VKSTC một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây