Chi bộ Văn phòng tổng hợp sinh hoạt chuyên đề về "ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thứ tư - 01/06/2022 08:49
Chiều ngày 31/5/2022 Chi bộ Văn phòng Tổng hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Các đồng chí là đảng viên và quần chúng của đơn vị Văn phòng tổng hợp tại buổi sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: Quang Vũ)
Các đồng chí là đảng viên và quần chúng của đơn vị Văn phòng tổng hợp tại buổi sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: Quang Vũ)
“Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Đảng. Đây chính là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Tham dự sinh hoạt chuyên đề có toàn bộ các đồng chí là đảng viên và quần chúng của đơn vị Văn phòng tổng hợp. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí tham dự được nghe video do GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là làm sao khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta, lấy sức ta để phát triển đất nước; làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Để việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp đó là nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đã yêu cầu mỗi một đảng viên, mỗi một cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị cần suy nghĩ, vận dụng những nội dung trên, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mình; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây