Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ hai - 15/10/2018 23:54
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947, Người đã khẳng định: “Bên cạnh sự tự giác thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”, và: “không phải ngày nào cũng kiểm tra nhưng thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm”. 

Công tác kiểm tra theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta bao gồm hai mặt chủ yếu. Đó là kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Người cho rằng: kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Theo Người, lãnh đạo mà không kiểm tra tức là không lãnh đạo, là lãnh đạo quan liêu. 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Đảng ủy nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là thành tố quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do vậy Đảng ủy đã thường xuyên quán triệt, yêu cầu các cấp ủy, Đảng viên nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Căn cứ vào các Chương trình, Kế hoạch này, các Chi bộ đều có Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, đặc biệt là giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc để thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng phải thực sự dân chủ, nhất là trong thảo luận và quyết định các công việc của chi bộ, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng, góp phần chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nội dung quan trọng trong sinh hoạt của đảng viên, của chi ủy, chi bộ. Từ đó các chi bộ đã có chuyển biến tích cực, duy trì sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy điều đặn theo định kỳ có nề nếp. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, những nội dung trọng tâm đã được cấp ủy thống nhất trước khi đưa ra chi bộ thảo luận thống nhất.
Nửa đầu của nhiệm kỳ 2015 -2020 (từ năm 2015 đến nay), toàn Đảng bộ đã thực hiện 23 cuộc kiểm tra và 4 cuộc giám sát (trong đó  Đảng ủy triển khai 04 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 03 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát, các Chi bộ thực hiện 16 cuộc kiểm tra đảng viên), bình quân mỗi Chi bộ đều được kiểm tra, giám sát mỗi năm một lần. (Đảng bộ có 5 Chi bộ trực thuộc). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, thực hiện việc kiểm tra xây dựng Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua công átc kiểm tra, giám sát từng Chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy còn triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng cho các Chi bộ thựuc hiện đúng theo trình tự thủ tục qui định.
Kết thúc việc kiểm tra, giám sát đều ban hành Kết luận, thông báo, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân của khuyết điểm. Kết luận các cuộc kiểm tra, nhận xét các cuộc giám sát theo chuyên đề của Đảng ủy, UBKT được thông báo rộng rãi trong Đảng bộ. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh những thiếu sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nề nếp sinh hoạt, việc quản lý cán bộ, đảng viên của các chi bộ. Qua đó đã có tác dụng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của từng Chi bộ và Đảng bộ, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, kỷ luật của ngành, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao phê bình và tự phê bình, hạn chế được những yếu kém, tồn tại và có hướng khắc phục sửa chữa, đồng thời thông qua kiểm tra, giám sát cũng là dịp động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng chi bộ, Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không có tổ chức Đảng hay Đảng viên nào sai phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật hành chính và kỷ luật Đảng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức về đảng viên trong Đảng bộ. Tất cả các đảng viên và tổ chức Đảng đều đạt trong sạch, vững mạnh. 

Triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo ra sự chuyển biến và đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là thực sự nghiêm túc, thực chất, khẳng định rõ quyết tâm của toàn Đảng bộ.

 

Tác giả: Nguyễn Liêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây