Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chủ nhật - 12/01/2020 20:12
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
-  Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
-  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
-  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
-  Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
-  Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 12/01/2018 cuiả Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
- Căn cứ Thông báo số 632/TB-VKSTC ngày 26/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các quyết định công khai dự toán ngân sách được tải về tại đây.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây