Thông báo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thứ sáu - 07/02/2020 12:13
-  Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
-  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
-  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
-  Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;
-  Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố công khai phẩn bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các quyết định công khai dự toán ngân sách được tải về tại đây.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây