Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thứ tư - 03/11/2021 08:04
Vừa qua, ngày 28/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã Ban hành kế hoạch 127/KH-VKSTC triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Mục đích là nhằm phát huy sức mạnh của toàn ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, bảo đảm đời sống, bảo vệ sức khỏe công chức, viên chức và người lao động ngành KSND. Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
NỘI DUNG THI ĐUA
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh; tiến tới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:    
1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VKSND tối cao về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tham gia triển khai quyết liệt, mạnh mẽ việc tiêm phòng vắc xin COVID-19. Thực hiện các giải pháp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.
2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch trong hoàn cảnh vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
3.Thi đua bảo đảm chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.
4.Thi đua phối hợp cùng các cơ quan chức năng giữ vững ồn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không đề bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.
5.Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cùng như công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tham gia tuyên truyền để người dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND nói riêng hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
2. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên các nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường làm việc trực tuyến, làm việc từ xa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mớ các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng điển hình tiên tiến. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.
4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thế làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện, khen thưởng tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng,chống dịch bệnh COVID-19; các tập thế, cá nhân trực tiếp tham gia, hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.
 
Xem toàn văn Kế hoạch tại đây
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây