Quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (1989 - 2020)

Thứ hai - 04/05/2020 04:27
Cùng với sự phát triển của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là nhân tố quyết định hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát trong những năm qua. Trước thềm Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kể từ ngày tái thành lập tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 1989) đến nay.
Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra mắt tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2001 - 2003.
Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra mắt tại Đại Hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2001 - 2003.
Ngay từ năm 1989 khi Bình Trị Thiên tách ra thành 3 tỉnh, theo Quyết định số 01 ngày 30-6-1989 của Đảng uỷ Dân chính Đảng Bình Trị Thiên, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên giải thể và thành lập ở mỗi Viện Kiểm sát một chi bộ. Đến ngày 7-8-1989, Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 35 về việc thành lập chi bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc bấy giờ chi bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 14 đảng viên; Chi uỷ lâm thời gồm đồng chí Lại Thế Nam là Bí thư, đồng chí Hồ Văn Ninh và Trần Đại Quang là Chi uỷ viên.
Đến tháng 3-1991, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Chi bộ tiến hành Đại hội vòng I, và đến tháng 3-1992 tiến hành Đại hội vòng II, đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tiên kể từ khi tách tỉnh, gồm: Đồng chí Lại Thế Nam làm Bí thư, Đồng chí Hồ Văn Ninh làm Phó Bí thư, các đồng chí Hoàng Trọng Khảm, Hoàng Minh Đức, Trần Đại Quang là Chi uỷ viên.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế đã quán triệt đường lối, chính sách của Đảng để vận dụng một cách sắc bén và kịp thời trong hoạt động của mình, thực hiện tốt chức năng kiểm sát trong giai đoạn cách mạng mới.
Trong quá trình phát triển, chi bộ Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rất coi trọng việc nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; mở rộng dân chủ, kết hợp với việc bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để bổ sung cho hàng ngũ của Đảng. Nhờ vậy, số lượng và chất lượng đảng viên trong Chi bộ không ngừng tăng lên.
Nhằm tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và về công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; phối hợp với các ban của Đảng, với Đảng uỷ Dân Chính Đảng, các Huyện uỷ, Thành uỷ để xây dựng Đảng bộ, Chi bộ cơ quan và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch vững mạnh; Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 391/QĐ-TV ngày 22- 4-1994 thành lập Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế và cử đồng chí Hoàng Trọng Khảm làm Bí thư, các uỷ viên là đồng chí Lại Thế Nam - Phó Viện trưởng, đồng chí Hồ Văn Ninh - Phó Viện trưởng, đồng chí Hoàng Minh Đức - Trưởng phòng, đồng chí Trần Đại Quang - Kiểm sát viên phụ trách phòng Tổ chức cán bộ.

Ngày 18-01-1995 Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng có quyết định số 35b/QĐ-ĐU về việc chuyển Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế thành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế; tổng số đảng viên là 30 đồng chí. Tháng 11-1996 Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 1996 - 1998), bầu ra Ban chấp hành Đảng uỷ gồm: Đồng chí Lại Thế Nam làm Bí thư, đồng chí Hoàng Minh Đức làm Phó Bí thư, các đồng chí Trần Ngọc Bình, Trần Đại Quang, Lê Quang Huy, Hoàng Thị Như Ân là Đảng uỷ viên
Đến Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế lần thứ VI vào tháng 5-2003, số lượng Đảng viên đã lên đến 38 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng uỷ gồm có: Đồng chí Hồ Văn Ninh làm Bí thư, đồng chí Hoàng Trọng Khảm làm Phó Bí thư, các đồng chí Phạm Đình Hưng, Trần Đình Châu, Trần Đại Quang, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết là Đảng uỷ viên.

Bước sang Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã kiện toàn và xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy viên vững mạnh. Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ có 54 đảng viên (chiếm tỷ lệ 68% số cán bộ công chức) được phân bổ sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc, các chi bộ đều được bố trí 1 -2 đồng chí Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt; 100 % bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên đều là cán bộ lãnh đạo cấp phòng.
Trong suốt nhiệm kỳ toàn Đảng bộ đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2010 -2015) đặt ra (đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu). Đảng ủy đã cùng tập thể Ban cán sự Đảng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của Ngành đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; công tác kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo nhất là trong sinh hoạt và công tác quản lý chỉ đạo điều hành; quan tâm xây dựng các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 5 năm liên tục (2010 - 2014) được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng danh hiệu "Đơn vị xuất sắc", Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc được công nhận "trong sạch, vững mạnh", các đoàn thể được cấp trên công nhận "vững mạnh".
img 2399
Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại Hội Đảng bộ Khóa IX.
Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và đảng viên của Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03 của bộ Chính trị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW của bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo cho pháp luật được chấp hanhfnghieem chỉnh và thống nhất, giữu vững ổn định về chính trị - an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo mô hình đô thị "di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường". Tại Đại hội lần này, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đoàn kết thống nhất, Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí; bầu được 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng uỷ với tỷ lệ phiếu thống nhất cao. Đồng chí Trần Đại Quang tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Trần Nhơn Vượng tiếp tục được bầu làm Phó bí thư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị với nội dung “Thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng (Nghị quyết TW 4) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy VKSND tỉnh đã kịp thời kiện toàn, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bổ sung 03 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2023. Hiện tại Đảng bộ có 64 đảng viên (tỷ lệ 85,37% so với số cán bộ công chức và người lao động ở đơn vị) sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Công tác xây dựng cán bộ nữ được chú trọng, hiện nay cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ có 02 đồng chí, Cấp ủy chi bộ trực thuộc có 3 đồng chí. Trong nhiệm kỳ đã theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho 16 quần chúng (vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra 04 đồng chí).

Năm 2018, đồng chí Trần Đại Quang nghỉ hưu theo chế độ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 396-QĐ/ĐUK ngày 9/11/2018 chuẩn y đồng chí Trần Nhơn Vượng, Ủy viên BCS Đảng, Phó bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong 5 năm, Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội IX đề ra (đạt và vượt 12/13 tiêu chí); xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; quan tâm xây dựng các đoàn thể ngày càng vững mạnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019), được tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát” 4 năm liền (2014-2018), được Chính phủ tặng “Cờ thi đua” năm 2019, Đảng bộ được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”  các năm 2015, 2016, 2019, các đoàn thể liên tục được cấp trên công nhận “Trong sạch, vững mạnh”.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả” thể hiện ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế “Trong sạch vững mạnh” cả về tổ chức và hình thức hoạt động, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Liêm - BBT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây