Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ ba - 21/11/2023 10:51
Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 6/11/2023 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 211/KH-VKSTC phát động, tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm và Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến ký kết thỏa thuận hợp tác về Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân - Ảnh: VGP/CH
Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm và Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến ký kết thỏa thuận hợp tác về Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân - Ảnh: VGP/CH
Phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn Ngành; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua; nhân rộng, lan toả các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay. 
Nội dung của Phong trào thi đua bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:
 
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của VKSND tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó thay đổi về phương thức làm việc theo hướng chuyển đổi số.
 
2. Kịp thời xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số với nội dung, biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu chung và phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị, tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đánh giá về chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

3. Tham mưu, đề xuất ý tưởng, nội dung, yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nêu cao trách nhiệm, góp ý có chất lượng đối với các đề án, dự án, trong kiểm thử, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành.

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực tự học, tích luỹ kinh nghiệm; năng động, sáng tạo, có những sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời giải quyết những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn hoạt động của đơn vị, công tác chuyên môn của cá nhân.

5. Đạt chỉ số cao trong thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đảm bảo về bảo mật thông tin, an ninh mạng, quản lý, vận hành an toàn, thông suốt, các trang thiết bị công nghệ thông tin...

Phong trào thi đua được thực hiện từ quý IV năm 2023 đến hết quý III năm 2025. Khen thưởng vào dịp Ngày chuyển đổi sổ quốc gia 10/10 hàng năm.
Căn cứ kết quả theo các nội dung thi đua sẽ lựa chọn, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, có hoạt động, kết quả cụ thể, đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua, xứng đáng là những điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị. Đồng thời, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; nội bộ đoàn kết, có kỷ cương, kỷ luật, không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây