Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ một Đảng bộ 17 năm liền giữ vững danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh"

Thứ sáu - 08/07/2011 05:56
Mười bảy năm qua, do bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế và của Đảng uỷ Dân Chính Đảng; Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đã cùng với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Đại Hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đại Hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015

Các khâu công tác như: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm sát giam giữ cải tạo và thi hành án phạt tù; kiểm sát thi hành án ; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự- kinh doanh thương mại- lao động- hành chính; kiểm sát việc giải quyết khiếu nai, tố cáo của công dân; tổ chức cán bộ; văn phòng tổng hợp-thống kê tội phạm; cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ; thi đua khen thưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong tình hình mới; giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra giám sát kỷ luật đảng về thực hiện Điều lệ Đảng; lãnh đạo các đoàn thể...đều đạt hiệu quả cao.
Điểm nổi bật là, 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan có phẩm chất chính trị tốt; lối sống, đạo đức trong sạch, lành mạnh; tỷ lệ giải quyết án hình sự hàng năm đạt trên 96%; các vụ việc xử lý đều đúng pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai hoặc Toà tuyên không phạm tội; không để sảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo tập thể hoặc kéo dài; công tác xây dựng và phát triển đảng viên mới được quan tâm thường xuyên...
Nhìn lại chặng đường 17 năm qua, điều đáng trân trọng ghi nhận là: Tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Ngành KSND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã biết vượt qua bao khó khăn và thử thách, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, văn hoá... ở địa phương nói riêng và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, ngày càng không ngừng lớn mạnh nói chung. Điều đó được khẳng định bởi, trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ được Đảng, Nhà nước, Ngành kiểm sát nhân dân...khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau.  Đảng bộ còn được Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế trao tặng cờ thi đua đơn vị đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” 10 năm liền 1995- 2005. Và, cho đến nay, 17 năm liên tục, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”. Năm 2010, ngành KSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
Để có được những thành tích trên, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tất cả các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chúng ta có thể rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:
1. Về nguyên nhân:
Một là, Đảng bộ đã biết vận dụng sáng tạo và có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân Tối cao, Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng vào công tác thực tiễn của cơ quan.
Đây là nguyên nhân giữ vai trò then chốt, quyết định nhất trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ. Vì vậy, các chủ trương, đường lối, Nghị quyết...của Đảng bộ các cấp, đều được Đảng bộ triển khai kịp thời, đầy đủ đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Đồng thời, đề ra các biện pháp, kế hoạch cụ thể cho toàn Đảng bộ thực hiện.
Hai là, các cấp uỷ Đảng và từng cán bộ, đảng viên gương mẫu, có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao; luôn đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ.
Đây là nguyên nhân cơ bản, để Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Chính vì thế, những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng đề cao tính gương mẫu, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, đã phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác.
Nhìn lại các đồng chí từng giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng bộ và cơ quan ( Bí thư, Phó Bí thư, Viện trưởng, Phó Viện trưởng) đã nghỉ hưu, như: Đồng chí Võ Văn An, Lê Thường Anh, Trần Viết Hường, Lê Xuân Mãng, Lương Á Châu, Hồ Văn Ninh, Hoàng Minh Đức, Trần L‎ Thảo...Và, các đồng chí đang đảm nhiệm chức vụ hiện nay, như: Đồng chí Hoàng Trọng Khảm, Trần Đại Quang, Trần Nhơn Vượng đồng chí nào cũng thể hiện tính gương mẫu cao và có phẩm chất tốt đẹp trong cuộc sống, công tác... Đó là những điển hình tiên tiến để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ học tập và noi theo. Đồng thời, cũng là những người chèo lái vững vàng, để đưa Đảng bộ vững bước tiến lên.
Ba là, nội bộ Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, thường xuyên có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cấp uỷ- chính quyền- đoàn thể, tạo được sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Đây là nguyên nhân quan trọng, để Đảng bộ tập hợp được sức mạnh tập thể và lãnh đạo trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mình. Nếu ở Đảng bộ nào đó còn để sảy ra tình trạng mất đoàn kết, nội bộ không thống nhất, tranh chức, tranh quyền, chia bè, chia phái...thì ở Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ trước đến nay, các tình trạng đó không hề sảy ra. Điều này được thể hiện, từ lãnh đạo đến mỗi cán bộ, đảng viên; từ cơ quan đến các phòng nghiệp vụ; đảng bộ đến các Chi bộ đều có sự đoàn kết, thống nhất cao. Các nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phê và tự phê bình...được cán bộ, đảng viên phát huy và tự giác thực hiện nghiêm túc.
Bốn là, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Sau khi Đảng ta phát động cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia tích cực và thực hiện tốt cuộc vận động này. Đến nay, cuộc vận động đã được thực hiện thường xuyên trong các Chi bộ. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá  chất lượng đảng viên và Chi bộ hàng năm. Qua cuộc vận động này, nhiều cán bộ, đảng viên đã học tập được những đức tính tốt đẹp của Bác về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người, về tinh thần trách nhiệm trong công việc, về tinh thần quốc tế vô sản...
2. Về những bài học kinh nghiệm:
Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ. Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Hai là, thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt và tổ chức kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và đảng viên.
Ba là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp uỷ và các Quy chế phối hợp trong Đảng bộ; thường xuyên tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban cán sự Đảng- Chính quyền- đoàn thể, phát huy tinh thần tập thể, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tuân thủ các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình.
Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch.
 Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Trong Chương trình công tác năm 2011, ngoài các công tác khác, Đảng bộ đã chú trọng đề ra các biện pháp cụ thể, nhằm sớm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm ctheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiến tới tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động này.
Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trên, không chỉ là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trưởng thành hơn nữa trong những năm tiếp theo; thiết nghĩ, đây cũng là những bài học và kinh nghiệm bổ ích, để các Đảng bộ trong Ngành kiểm sát nhân dân tham khảo và vận dụng cho đơn vị mình.

Lê Đức Khanh (VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây