Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 thuộc VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết giao ước thi đua năm 2020

Thứ ba - 03/03/2020 01:37
Ngày 28/2/2020, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hai Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 gồm các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh đã tiến hành tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo
Tham dự và chứng kiến có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên và người lao động của các phòng thuộc Khối thi đua số 1, Khối thi đua số 2.
Theo hướng dẫn số 489/HD-VKS ngày 18/02/2020 của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, các phòng trực thuộc VKSND tỉnh được chia thành 2 Khối thi đua. (Khối 1 gồm các đơn vị Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7 và Phòng 9; Khối 2 gồm các phòng Văn phòng tổng hợp, Thanh tra – Khiếu tố, Phòng 15 và Phòng 8). Tại buổi lễ phát động thi đua, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên hai Khối thi đua thuộc VKSND Thừa Thiên Huế đã cùng nhau tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020 với những nội dung trọng tâm sau:
- Một là, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị trong Khối tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và các danh hiệu thi đua đã đăng ký với Hội đồng Thi đua - khen thưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.
img 1078
Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020
- Hai là, tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, người lao động trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
img 1094
Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2020
- Ba là, giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên, người lao động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; gắn lãnh đạo với công tác kiểm tra, giám sát; công chức, người lao động trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành trong khi thi hành công vụ; không có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm kỷ cương, kỷ luật, vi phạm pháp luật.
- Bốn là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến tới tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân,  45 năm thành lập VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Năm là, thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành. Tăng cường các hoạt động giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, Kiểm sát viên phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua.

Các đơn vị trong Hai khối thi đua cùng nhau phấn đấu đưa phong trào thi đua của đơn vị phát triển sâu rộng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2020 của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Nguyễn Liêm, Quang Vũ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây