qlahs  quanlyandansu  mauthongke phanmemthongke

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền tham gia ký kết Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư

Thứ hai - 06/06/2022 09:16
Ngày 03/6/2022, tại Hội trường của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện đã ký kết Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (gọi tắt là Quy chế số 238).
Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp
Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp
Việc ký kết nhằm mục đích nhằm đẩy mạnh thực hiện thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình hình thực thi phát luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; qua đó có giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong triển khai thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhằm ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Về trách nhiệm thực hiện Chương trình phối hợp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền, chủ động đề xuất chương trình, nội dung phối hợp; cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy để chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về công tác tư pháp; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư tưởng trước, trong và sau khi triển khai các luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khi thực hiện quy trình xử lý, giải quyết các vụ án quan trọng, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; quá trình truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến thuộc lĩnh vực tư pháp tại đơn vị; phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điển sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động tư pháp, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thông qua công tác phối hợp, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát triển, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng; góp phần để các cơ quan phối hợp có điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao.

Tác giả: Văn Dũng – VKSND huyện Quảng Điền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây