Chi bộ Phòng 8 học tập chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ hai - 26/07/2021 22:52
Ngày 26/7/2021, Chi bộ Phòng 8 tổ chức sinh hoạt và học tập chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.
Chi bộ Phòng 8 học tập chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tại buổi sinh hoạt, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được nghe (thông qua video) GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Báo cáo chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021, GS,TS Phùng Hữu Phú khẳng định, chuyên đề nhằm quán triệt sâu hơn nữa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những nhận thức mới, kiến thức, tư duy mới, quyết tâm mới bằng sức mạnh nội lực, tiềm năng to lớn trong nhân dân về khát vọng, cống hiến, vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
GS,TS Phùng Hữu Phú đã trình bày và làm rõ nội hàm của các khái niệm ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phân tích quá trình hình thành và phát triển gắn với lịch sử đất nước của dân tộc được kết tinh trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên để có kế hoạch hành động cụ thể trong công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025 nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
                                
 

Chi bộ Phòng 8 – VKS tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây