Kế hoạch kiểm tra đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND Thừa Thiên Huế

Chủ nhật - 19/05/2013 21:40
Nhằm động viên, khích lệ đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong Ngành tích cực rèn luyện, phấn đấu công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, ngày 04/5/2013, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 560/QĐ-VKS-P9 về việc thành lập Hội đồng đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa Thiên Huế.
Kỳ thi kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu năm 2012
Kỳ thi kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu năm 2012
Đây là chủ trương của Lãnh đạo VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ‘Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.
Để tổ chức thực hiện tốt Quyết định này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau đây:

1. Yêu cầu

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong toàn Ngành, tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, bảo đảm tính dân chủ, công khai, trong công tác đánh giá, xếp loại;

- Công tác đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ, tạo ra sự chuyển biến về chất của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các cấp.

2. Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện việc đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Về đối tượng áp dụng:

- Tất cả các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hai cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tham gia đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng, năng lực do Hội đồng kiểm tra đánh giá Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Đối với các đồng chí là lãnh đạo VKSND cấp huyện; Trưởng, phó phòng cấp tỉnh, các đồng chí là Thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng, các đồng chí được công nhận Kiểm sát viên giỏi năm 2012 không tham gia.

- Các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham gia kỳ thi sẽ được xếp loại về kỹ năng, năng lực của mình qua việc đánh giá, xếp loại của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh. Kết quả đánh giá này sẽ là căn cứ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đối với từng đơn vị, đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên cán bộ trong Ngành tích cực rèn luyện, phấn đấu công tác

- Hội đồng đánh giá năng lực Kiểm sát viên, Kiểm tra viên do Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập gồm 11 đồng chí do Đồng chí Trần Nhơn Vượng – Phó Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; Đồng chí Lê Quang Huy – Trưởng phòng 3 làm Phó Chủ tịch Hội đồng; những đồng chí thành viên Hội đồng đều là Trưởng, Phó phòng cấp tỉnh, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức pháp lý sâu rộng và có kinh nghiệm công tác thực tiễn. Hội đồng thực hiện việc đánh giá một cách khách quan, thận trọng, dân chủ, công khai và trung thực đối với từng đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

- Để thực hiện tốt công tác này, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng gồm 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Văn Phòng làm Tổ trưởng để giúp việc cho Hội đồng

 3. Biện pháp thực hiện

- Từ 10/5/2013 đến 20/5/2013 Phòng 3 và Phòng 5 VKSND tỉnh phải hoàn thành việc chuẩn bị nội dung về bài thi và báo cáo kết quả cho Hội đồng biết để quyết định. Nội dung bài thi sẽ được gửi về trước cho đơn vị để phổ biến đến từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên nghiên cứu trước khi tổ chức thi.

- Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến trong khoảng từ 29/5/2013 đến 5/6/2013.

- Hình thức thi: Thi viết tập trung tại Hội trường. Cụ thể theo từng khâu công tác như sau:

          + Bài thi công tác Kiểm sát hình sự: dành cho các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác giải quyết án hình sự; công tác kiểm sát giam giữ, cải tạo và công tác kiểm sát thi hành án hình sự.
          + Bài thi công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành chính: dành cho các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; công tác kiểm sát thi hành án dân sự và công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại – tố cáo.

- Việc chấm bài để đánh giá kỹ năng, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên sẽ có thang điểm cụ thể cho từng nội dung thi. Tối đa điểm 01 bài thi là 100 điểm. Hội đồng sẽ đánh giá kết quả của đội ngũ Kiểm sát viên và Kiểm tra viên riêng.

- Về nội dung thi:

          + Công tác kiểm sát hình sự: Hội đồng chọn 01 vụ án hình sự để Các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên dự thi xây dựng Bản cáo trạng, luận tội, đề cương thẩm vấn, dự thảo những nội dung cần tranh luận với Luật sư tại phiên tòa, đề xuất hướng xử lý (tội danh, hình phạt, …).
          + Công tác giải quyết án dân sự - hành chính: Hội đồng sẽ chọn 02 đề trong bộ đề thi “Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu năm 2012” do VKSND tối cao cung cấp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ lấy đáp án của Viện KSND tối cao để chấm và đánh giá kết quả.

- VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức công bố kết quả, khen thưởng các đồng chí đạt kết quả cao trong kỳ thi vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân 26/7/2013.
   
- Các đơn vị VKSND hai cấp phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến từng cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị để đăng ký tham gia. Danh sách đăng ký tham gia gửi về VKSND tỉnh (qua văn phòng tổng hợp) trước ngày 25/5/2013.


Tải bộ đề thi tại đây:

Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi Phần pháp luật dân sự, hành chính và kiểm sát vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây