Lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng vào chương trình công tác, tạo môi trường thi đua lành mạnh

Thứ năm - 16/04/2015 02:54
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy rằng “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày. Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Đồng chí Lê Xuân Phúc - Phó trưởng phòng 5 trình bày tham luận của đơn vị
Đồng chí Lê Xuân Phúc - Phó trưởng phòng 5 trình bày tham luận của đơn vị
Thấm nhuần những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tập thể, cán bộ Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc Dân sự - Hành chính (Phòng 5) luôn nhận thức công tác thi đua khen thưởng vô cùng quan trọng, cần phải được phát huy tích cực mạnh mẽ và sâu rộng tới toàn thể  cán bộ từ đó tạo ra động lực tinh thần và vật chất mạnh mẽ góp phần vào thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan, địa phương.

Với nhận thức trên, trong thời gian qua, tập thể cán bộ Phòng 5 luôn tự giác gương mẫu trong các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động phát động triển khai quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa, giá trị của từng phong trào với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đạt hiệu quả thiết thực. Các nội dung, phương pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng luôn tập trung, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cuả Ngành nên các phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

Đơn vị đã lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng vào chương trình công tác hàng năm, trong đó đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể để cho từng cán bộ, kiểm sát viên nổ lực phấn đấu, vì vậy trong thời gian qua các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, từ năm 2010 đến năm 2014, đơn vị đã kiểm sát thụ lý 1038 vụ, việc, tham gia 549 phiên tòa phiên họp, ban hành 35 kiến nghị, 43 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, tỉ lệ án kháng nghị được Toà án chấp nhận cao (đạt 94 %), đối với kiến nghị hầu hết được Tòa án chấp nhận, tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh phối hợp Toà án tỉnh tổ chức 7 phiên tòa rút kinh nghiệm, xây dựng ít nhất 8 chuyên đề và ban hành 36 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết án DS-HC để các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên tinh thần đổi mới, phong trào thi đua của đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích xuất sắc, trong 5 năm đơn vị  đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắt”, đặc biệt trong 2 năm (năm 2011 và năm 2014) được VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân”, đối với cá nhân, mỗi năm có ít nhất 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các đồng chí còn lại đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, các phong trào thi đua khác đơn vị đều được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể, cá nhân đã tăng cường phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, cụ thể:

+ Phòng 5 đã có sự phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo, kiểm sát viên nhằm phát huy sở trường, kinh nghiệm của từng đồng chí nên hàng năm đơn vị đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra;

+ Tăng cường hoạt động trực tiếp xác minh, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác kháng nghị.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp trong việc phát hiện vi phạm và ban hành kháng nghị: yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện sao gửi tất cả các quyết định, bản án của Toà án cùng cấp lên cho phòng nghiệp vụ nghiên cứu nhằm phát hiện vi phạm ban hành kháng nghị.

+ Nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên: chủ động tìm tòi nghiên cứu các văn bản pháp luật; Các tài liệu liên quan và các văn bản hướng dẫn rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát cũng như hoạt động xét xử của Tòa án để tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác kiểm sát, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, toạ đàm về các kỹ năng công tác.

+ Xây dựng quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát – Toà án tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc giải quyết án Dân sự - Hành chính.

+ Qua kiểm sát giải quyết các vụ án Dân sự - Hành chính chú trọng phát hiện vi phạm để tham mưu cho lãnh đạo Viện kiến nghị với các cơ quan khắc phục vi phạm trong công tác quản lý nhà nước.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên chất lượng công tác giải quyết các vụ án Dân sự - Hành chính của cấp huyện ngày càng được nâng lên.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể, cán bộ, Kiểm sát viên phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc Dân sự - Hành chính tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, tập trung đổi mới phương thức hoạt động trong việc tổ chức, tham gia các phong trào do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động. Mục tiêu  thi đua tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời hướng tới giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Nội dung thi đua sẽ lồng ghép vào chương trình, kế hoạch công tác nhằm bám sát với thực tế, thiết thực, thuận tiện trong sơ kết, tổng kết. Hình thức thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp tính chất công việc, tạo thuận lợi trong việc tham gia và đánh giá kết quả thực hiện,  tạo môi trường thi đua lành mạnh, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi".

---------------------------------------------------------------------
Bài Tham luận của Phòng 5 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010 - 2015. (Tiêu đề bài viết do BBT website đặt)


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây