Văn bản theo lĩnh vực: Các lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu TẢI VĂN BẢN
1 732/QĐ-BTP 27/04/2022 Quyết định 732/QĐ-BTP về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
2 700/QĐ-BTP 25/04/2022 Quyết định 700/QĐ-BTP về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
3 694/QĐ-BTP 22/04/2022 Quyết định 694/QĐ-BTP về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
4 03/2022/TT-BKHCN 20/04/2022 Thông tư quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
5 568/QĐ-BTP 06/04/2022 Quyết định 568/QĐ-BTP về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
6 38/2021/QH15 13/11/2021 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
7 .../2022/QH... 07/10/2021 Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (Dự thảo 4 Ngày 21/9/2021)
8 ..../2021/QH14 04/10/2021 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
9 .../2021/QH14 04/10/2021 Dự thảo Luật điện ảnh (Dự thảo 8)
10 .../2022/QH15 04/10/2021 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
11 01/CT-VKSTC 31/12/2020 Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
12 140/QĐ-VKSTC 25/08/2020 Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên ngành khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân
13 65/2020/QH14 19/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
14 113/2020/QH14 18/06/2020 Về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư
15 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
17 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
18 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
19 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
20 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
21 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật thanh niên
22 58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
23 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây