Không phân biệt loại hình đào tạo khi tuyển công chức

Thứ năm - 08/11/2012 05:13

Thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức
Ngày 24/10/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Trong đó, đáng chú ý là quy định cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức.

Cũng theo Thông tư này, trường hợp viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012.

Tải về văn bản  tại đây

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây