Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng là động lực cho phong trào thi đua

Thứ tư - 15/04/2015 20:47
Phòng 1A - thực hành quyền công tố - kiểm sát điều tra - kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trị an, an ninh, ma túy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập vào năm 2005. Suốt quá trình hình thành và phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đã không ngừng nổ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các công việc được giao.
Đồng chí Hồ Thanh Hải - Trưởng phòng 1A trình bày tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần III giai đoạn 2010 - 2015
Đồng chí Hồ Thanh Hải - Trưởng phòng 1A trình bày tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần III giai đoạn 2010 - 2015
Từ năm 2010 đến nay, tập thể đơn vị luôn được VKSND tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm liền được VKSND tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen… Các phong trào thi đua ngắn hạn và đột xuất tại đơn vị cũng đã đạt nhiều thành tích cao. Tại đơn vị xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến hai năm liền được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở và là Kiểm sát viên tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân.

Để đạt được thành tích đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên đã tập trung nổ lực, phấn đấu, đề ra kế hoạch và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như:

- Lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua: Đây là khâu công tác luôn được đơn vị chú trọng, quan tâm thường xuyên nhằm đẩy mạnh tinh thần hăng hái thi đua sôi nổi của cán bộ, KSV trong đơn vị; Làm tốt công tác này vừa để đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Ngành vừa là động lực để cán bộ, KSV phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hằng năm, căn cứ vào Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng 1A đã kịp thời xây dựng ban hành chương trình thi đua khen thưởng, đăng ký thi đua khen thưởng theo đúng quy chế của Ngành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Các phong trào thi đua ngắn hạn do VKSND tối cao; VKSND tỉnh và các tổ chức đoàn thể phát động luôn được Phòng hưởng ứng phổ biến triển khai và tạo mọi điều kiện để cán bộ, Kiểm sát viên tham gia, đạt kết qua cao.

- Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng: Công tác nhận xét, đánh giá, bình xét thi đua thường xuyên hàng năm cũng như các phong trào thi đua ngắn hạn, đột xuất phải đảm bảo được tính công bằng, khách quan, dân chủ trong toàn đơn vị; Vừa để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao vừa là động lực để cán bộ, KSV cố gắng, nổ lực đạt thành tích cao trong các phong trào tiếp theo.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ: Ngay từ đầu mỗi năm, đơn vị đã bám sát nội dung Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ 1A, Vụ 1C, Vụ 2 và Cục 6 - VKSND tối cao để xây dựng Chương trình công tác, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá, khâu trọng tâm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế hàng năm. Đồng thời, bám sát hệ thống chỉ tiêu cơ bản của Ngành và chương trình thi đua đã đăng ký, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Kiểm sát viên để chủ động đề ra kế hoạch công tác, tham mưu thực hiện.
Hàng tháng, quý và 6 tháng, chủ động đối chiếu số liệu với cơ quan điều tra và TAND tỉnh, rà soát lại tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ nhằm định hướng kế hoạch công tác trong tháng, quý tiếp theo để hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

- Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh và chú trọng công tác phối hợp: Quá trình công tác, đơn vị luôn tranh thủ sự lãnh đạo tối đa của lãnh đạo Viện, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan; Sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng VKSND tỉnh, các đơn vị cấp huyện; các cơ quan hữu quan trong quá trình phối hợp nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội quy, quy chế của ngành; kịp thời quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của anh em nhằm tạo ra một tập thể đoàn kết thống nhất cao, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

-----------------------------------------------------------------------
Bài Tham luận của Phòng 1A - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2010 - 2015. (Tiêu đề bài viết do BBT website đặt)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây