Ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành KSND Thừa Thiên Huế

Thứ năm - 14/06/2012 03:51
Ngày 27 tháng 03 năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-VKS-V9 ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hội nghị triển khai Quy định tuyển chọn kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu
Hội nghị triển khai Quy định tuyển chọn kiểm sát viên giỏi, kiểm sát viên tiêu biểu
Về đối tượng áp dụng :

Quy định này áp dụng đối với Kiểm sát viên các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, kể cả Kiểm sát viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với Kiểm sát viên đã bị tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, nhưng sau 5 năm công tác có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo Quy định này là đối tượng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi

Về chế độ đối với Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu :

Kiểm sát viên giỏi được cấp Giấy chứng nhận do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký; Kiểm sát viên tiêu biểu được cấp Bằng danh dự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký.
- Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu được ghi danh vào Sổ danh dự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và được vinh danh trong ngành Kiểm sát.
- Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen.
- Danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu có thời hiệu là 5 năm. Tuy nhiên, đối với trường hợp sau 5 năm kể từ ngày công nhận đạt các danh hiệu trên, người được công nhận các danh hiệu này vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và được Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi xem xét đề nghị thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong nhiệm kỳ tiếp theo;
- Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực công tác kiểm sát; là một tiêu chí đánh giá khi xây dựng, bổ sung quy hoạch, nâng bậc lương trước thời hạn hoặc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý ở Viện kiểm sát hai cấp. Kiểm sát viên giỏi được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng; Kiểm sát viên tiêu biểu được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Về thời gian tổ chức tuyển chọn:

- Tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu được tổ chức định kỳ 5 năm một lần vào dịp kỷ niệm thành lập Ngành tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát ngoài thời gian tổ chức tuyển chọn đã quy định theo định kỳ.

(Xem toàn văn Quy định)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây