Biểu mẫu thống kê áp dụng từ năm 2020

Chủ nhật - 26/01/2020 22:02
Ngày 13/11/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống Biểu mẫu thống kê mới. Quyết định này thay thế Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải các Mẫu biểu của Hệ thống kê mới để các đơn vị tải về sử dụng. Hệ thống biểu mẫu này được áp dụng bắt đầu từ 01/12/2019.

TẢI VỀ BIỂU MẪU ĐỊNH DẠNG EXCEL
 
STT Tên biểu mẫu Kỳ thống kê Mẫu thống kê Hướng dẫn biểu mẫu
Mẫu Thống kê liên ngành ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-VKSTC ngày 08/03/2019 của Ban chỉ đạo Thống kê liên ngành trung ương.
1 Mẫu thống kê liên ngành new Hàng tháng và 12 tháng Mẫu TKLN HD Biểu TKLN
Các biểu thống kê nghiệp vụ theo Quyết định 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019.
(số liệu tính từ 1/12 năm trước đến 30/11 năm sau)
1 Biểu 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 01 Hai cấp
2 Biểu 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 02 Hai cấp
3 Biểu 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 03 Hai cấp
4 Biểu 04: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 04 Hai cấp
5 Biểu 05:Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 05 Cấp tỉnh
6 Biểu 07:Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 07 Hai cấp
7 Biểu 10:Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự Thống kê tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 10 Hai cấp
8 Biểu 11:Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố 6 tháng, 12 tháng Bieu 11 Hai cấp
9 Biểu 12:Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố 6 tháng, 12 tháng Bieu 12 Hai cấp
10 Biểu 13:Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục sơ thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 13 Hai cấp
11 Biểu 14:Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục phúc thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 14 Cấp tỉnh
12 Biểu 16: Thống kê giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 16 Hai cấp
13 Biểu 17: Thống kê giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 17 Cấp tỉnh
14 Biểu 19: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 19 Hai cấp
15 Biểu 20: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 20 Cấp tỉnh
16 Biểu 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 22 Hai cấp
17 Biểu 23: Thống kê kiểm sát giải quyết tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 23 Cấp tỉnh
18 Biểu 24: Thống kê kết quả tiếp nhận, phan loại và xử lý đơn trong hoạt động tư pháp Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 24 Hai cấp
19 Biểu 25:  Thống kê giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 25 Hai cấp
20 Biểu 27: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 27 Hai cấp
21 Biểu 28: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 28 Hai cấp
22 Biểu 29: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 29 Cấp huyện
23 Biểu 30: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 30 Cấp huyện
24 Biểu 31: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chinh Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 31 Cấp tỉnh
25 Biểu 32: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn xử lý hành chính còn lại Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng Bieu 32 Cấp tỉnh
26 Biểu 33: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp Thống kê tháng Bieu 33 Hai cấp
Các mẫu thống kê khác (các chỉ tiêu quốc gia có thời điểm thống kê khác với thống kê nghiệp vụ)
1 Mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trư­ởng VKSNDTC
(thời điển từ 01/01 đến 30/6 và từ 01/01 đến 31/12 hàng măm)
Thống kê 6 tháng, 12 tháng MauTK_CTN  
2 Mẫu thống kê số 01/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trư­ởng VKSNDTC
(thời điểm từ 01/11 năm trước đến 30/4 năm báo cáo và từ 01/11 năm trước đến 31/10 năm báo cáo)
Thống kê 6 tháng, 12 tháng Mau MT 01/2019  
3 Mẫu thống kê số 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trư­ởng VKSNDTC
(thời điểm từ 01/11 năm trước đến 30/4 năm báo cáo và từ 01/11 năm trước đến 31/10 năm báo cáo)
Thống kê 6 tháng, 12 tháng Mau MT 02/2019  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây