Mẫu báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Thứ tư - 17/04/2013 03:30
Văn phòng VKSND tỉnh gửi đến các đơn vị các biểu mẫu báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân; Mẫu sổ quản lý vi phạm trong hoạt động tư pháp và các biểu phụ lục thống kê kèm theo các báo cáo 6 tháng, 12 tháng để các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 của VKSND tối cao về việc quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị nghiệp vụ kiểm sát (trực thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh), Viện kiểm sát cấp huyện phải mở sổ và phân công cán bộ theo dõi, quản lý vi phạm trong hoạt động tư pháp. Quy định cụ thể việc phối hợp trong đơn vị để tiếp nhận, cập nhật sổ, theo dõi việc giải quyết vi phạm, trả lời kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát và báo cáo theo quy định.

2. Căn cứ vào lĩnh vực kiểm sát và thực tiễn hoạt động, các đơn vị quyết định việc mở các loại sổ quản lý tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp nhưng nội dung cột mục trong sổ theo hướng dẫn của VKSND tối cao (có mẫu sổ kèm theo).
Những vi phạm trong hoạt động tư pháp được xác định để cập nhật vào sổ theo dõi phải có tài liệu, căn cứ để xác định vi phạm. Đối với những vi phạm mang tính nhỏ, lẻ, nhất thời, không gây hậu quả hoặc hậu quả không lớn khắc phục được ngay thông qua việc trao đổi, nhắc nhở trực tiếp với cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp thì không đưa vào sổ theo dõi.
Trên cơ sở theo dõi, quản lý xác định những vi phạm nghiêm trọng, vi phạm xảy ra thường xuyên, có tính phổ biến, chậm được khắc phục, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu cơ quan tư pháp giải quyết, khắc phục (kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu).
Định kỳ 6 tháng, 12 tháng, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp xây dựng và ban hành thông báo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thuộc phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý được giao.  

3. Định kỳ hàng tháng (trong báo cáo kết quả công tác kiểm sát hàng tháng), 6 tháng, 12 tháng các đơn vị báo cáo tình hình vi phạm trong các hoạt động tư pháp. Hình thức báo cáo, thời điểm, thời gian, mẫu báo cáo và việc gửi báo cáo theo các Quyết định số 122/QĐ-VKSTC, Quyết định số 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu trên. 

Các biểu mẫu kèm theo:

- Quyết định 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống biểu mẫu Báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Hướng dẫn Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-VKSTC ngày 14/9/2012 của  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Mẫu báo cáo tháng của VKSND cấp tỉnh

- Mẫu báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng, 12 tháng áp dụng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao

- Mẫu báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng, 12 tháng áp dụng cho Viện kiểm sát các cấp


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây