1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 6951
  • Tổng lượt truy cập: 299069
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
80/2015/NĐ-CP 16/09/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

81/2014/QĐ-TTg 30/12/2014

Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

119/2014/NĐ-CP 16/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

06/2014/TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

07/2014-TT-TTCP 30/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

64/2014/NĐ-CP 25/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP 07/05/2014

Hương dẫn liên ngành về việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 22/01/2014

Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

76/2012/NĐ-CP 02/10/2012

Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

75/2012/NĐ-CP 02/10/2012

Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

14/CT-TTg 17/05/2012

Chỉ thị 14/CT-TTg về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

46/2012/TTLT-BTC-TTCP 15/03/2012

Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

03/2011/QH13 10/11/2011

Luật tố cáo năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011

02/2011/QH13 10/11/2011

Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

07/2011/TT-TTCP 27/07/2011

Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp công dân

200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP 25/01/2010

Quy định về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp