1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8191
  • Tổng lượt truy cập: 300309
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
99/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Về quản lý và sử dụng con dấu

34/2016/NĐ-CP 13/05/2016

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

822/HD-VTLTNN 25/08/2015

Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

33/2015/TT-BCA 19/07/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

33/2015/TT-BCA 19/07/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/ND-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiét thi hành Phấp lệnh Bbảo vệ bí mật nhà nước

80/2015/QH13 21/06/2015

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

16/2014/TT-BNV 19/11/2014

Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

17/2014/TT-BNV 19/11/2014

Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

09/2014/TT-BNV 30/09/2014

Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

10/2014/TT-BNV 30/09/2014

Thông tư của bộ nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại các Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử

01/2013/NĐ-CP 02/01/2013

Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

03/2012/UBTVQH13 15/04/2012

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật

21/2012/TT-BCA 12/04/2012

Thông tư 21/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước

01/2012/UBTVQH13 22/03/2012

Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

25/2011/TT-BTP 26/12/2011

Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

165/2011/TT-BTC 16/11/2011

Thông tư 165/2011/TT-BTC về việc bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt

01/2011/QH13 10/11/2011

Luật Lưu trữ năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

15/2011/TT-BNV 10/11/2011

Thông tư 15/2011/TT-BNV qui định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy

238/TB-VPCP 02/10/2011

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

09/2011/TT-BNV 02/06/2011

Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

01/2011/TT-BNV 18/01/2011

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

163/2010/QĐ-VTLTNN 03/08/2010

Qui định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC 30/03/2010

Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính Phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

09/2010/NĐ-CP 07/02/2010

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

110/2004/NĐ-CP 07/04/2008

Nghị định về công tác văn thư