1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8196
  • Tổng lượt truy cập: 300314
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
101/2017/QĐ-UBND 14/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/2017/NQ-HĐTP 15/03/2017

Nghị quyết về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án

117/2016/NĐ-CP 20/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

80/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

81/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông

99/2016/NĐ-CP 30/06/2016

Về quản lý và sử dụng con dấu

34/2016/NĐ-CP 13/05/2016

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

33/2016/NĐ-CP 09/05/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

28/2016/NĐ-CP 19/04/2016

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

253/QĐ-TTg 16/02/2016

Quyết định về việc Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

04/2016/NĐ-CP 05/01/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

111/2015/QH13 26/11/2015

Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo

115/2015/NĐ-CP 10/11/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

159/2015/TT-BTC 14/10/2015

Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

77/2015/NĐ-CP 09/09/2015

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

822/HD-VTLTNN 25/08/2015

Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

32/2015/QĐ-TTg 03/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

32/2015/QĐ-TTg 03/08/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

33/2015/TT-BCA 19/07/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

33/2015/TT-BCA 19/07/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/ND-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiét thi hành Phấp lệnh Bbảo vệ bí mật nhà nước

27/2015/QĐ-TTg 09/07/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

102/2015/TT-BTC 29/06/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

83/2015/QH13 24/06/2015

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

81/2015/QH13 23/06/2015

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

23/2015/TT-BLĐTBXH 22/06/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau