1
Trang văn bản quản lý điều hành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

VKSND Thừa Thiên Huế
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

VĂN BẢN PHÁP QUY

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Số đang truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Khách viếng thăm: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 8156
  • Tổng lượt truy cập: 300274
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
01/2016/TT-BNV 12/01/2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

03/2016/NĐ-CP 04/01/2016

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

110/2015/NĐ-CP 28/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

973/2015/UBTVQH13 13/07/2015

Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và Đại biểu Quốc Hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2014; Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 552b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về trang phục đối với cán, bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

56/2015/NĐ-CP 08/06/2015

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

53/2015/NĐ-CP 28/05/2015

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

951/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

952/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

953/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

954/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực

955/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp

958/NQ-UBTVQH13 27/05/2015

Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao

924/2015/UBTVQH13 12/05/2015

Nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân

01/2015/TTLT-BNV-BTC 13/04/2015

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

03/2015/TT-BNV 09/03/2015

Sửa đổi, bổ sung điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

26/2015/NĐ-CP 08/03/2015

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

17/2015/NĐ-CP 13/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

04/2015/NĐ-CP 08/01/2015

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

19/2014/TT-BNV 03/12/2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

63/2014/QH13 23/11/2014

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

82/2014/QH13 23/11/2014

Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

63/2014/QH13 23/11/2014

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

05/2014/QĐ-TTg 14/01/2014

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

211/2013/NĐ-CP 18/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

01/2013/TTLT-VKSTC-BTC 11/08/2013

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 552b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên